top of page
3分鐘 步行錦上路西鐵  業主劈價

3分鐘 步行錦上路西鐵 業主劈價

【3分鐘 步行錦上路西鐵 x 半價柏瓏】

減 減 減 #業主劈價 #要錢唔要貨

-超優位置 步行數分鐘西鐵

-到荃灣一個站 樓價平足一半

-食肆 超市 街市 最強配套

-低密度 別墅式享受

-內設升降機 老人家都無問題

-實用 700呎 3房1套

-樓下公園 毛孩之選

#十分優秀 #十分享受

業主劈價 $550萬 

 

罕有物業市場放盤,絕對係出一間走一間

大量售盤/租盤、歡迎查詢

#村屋記得揾我譚生 92288722

想知更多可WHATSApp

https://wa.me/85292288722?&text=我想查詢FB220729半價柏瓏

仲有其他筍盤 可瀏覽http://bit.ly/housebayarea

樓盤編號 :FB220729

刊登日期 : 2022年07月29日

bottom of page