top of page
錦上路村屋大花園

錦上路村屋大花園

錦上路村屋大花園

 

地下大廳連大花園
仲要連車位
屋苑管理小社區
路邊免入村. 唔使驚路權問題
唔駛裝修. 即買即住
銀行估足價,8成按揭唔使怕

 

📲記得揾我譚生 92288722
https://wa.me/85292288722?text=我想查詢FB200809樓盤

 

售$598萬

 

樓盤編號︰FB200809
刊登日期︰2020年8月9日

#置業家 #村屋專家 #元朗村屋 #元朗 #元朗村屋 #大棠 #大樹下 #公庵路 #白沙村 #錦上路 #天水圍 #橫州 #廈村 #流浮山 #朗屏 #洪水橋 #農地 #平房 #倉地 #租賃 #買賣 #全新 #二手 #太陽能 #天台 #花園 #覆式地覆 #中層 #地下入車花園 #元朗南

bottom of page