top of page
筍盤錦上路地下花園

筍盤錦上路地下花園

錦上路村匡地下花園

 

超值靚裝潢

光猛靚裝

700呎3房

光纖入屋

超筍價出售

(5XX萬)

無花無假 實盤實相

另有更多精彩筍盤等住你立刻登入啦!

www.housebayarea.com

筍盤唔等人, 快快約睇

記得揾我譚生 92288722

https://wa.me/85292288722?text=我想查詢FB201216樓盤地下連花園

 

樓盤編號 : FB201216

刊登日期 : 2020年12月16日

#村屋專家 #元朗村屋 #元朗 #元朗村屋 #大棠 #大樹下 #公庵路 #白沙村 #錦上路 #天水圍 #廈村 #流浮山 #朗屏 #洪水橋 #農地 #平房 #倉地 #租賃 #買賣 #全新 #二手 #太陽能

#天台 #花園

bottom of page