top of page
步行錦上路西鐵及錦田市村屋

步行錦上路西鐵及錦田市村屋

#方便至上 #步行錦上路西鐵及錦田市

獨家 靚裝潢 銀行足價

-中層連露台780呎

-想步行西鐵站既盤 少之有少

-呢個優秀位置 只售$4XX萬

-獨家代理放售

-錦田市中心 毗鄰錦上路站

-小巴巴士 交通一流 直上3號幹線

罕有物業市場放盤,絕對係出一間走一間

大量售盤、歡迎查詢

#村屋記得揾我譚生 92288722

想知更多可WHATSApp

https://wa.me/85292288722?&text=我想查詢FB220306錦上路中層

仲有其他筍盤 可瀏覽http://bit.ly/housebayarea

樓盤編號 :FB220306

刊登日期 : 2022年03月06日

bottom of page