top of page
新裝筍租

新裝筍租

元朗村屋租盤


🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

錦田公路路邊名屋苑-卓薈居高質素單位 高質素價錢
👉新樓700呎三房 3樓連天台
👉就係錦田市中心
👉寵物一隻👉24小時保安叔叔看住你👨‍✈️

 

筍盤唔等人☎歡迎致電/whatsapp約睇

https://wa.me/85292288722 譚生 👍

免責聲明 : 以上資料及圖片只供參考
放盤編號 CN7050

 

bottom of page