top of page
名牌屋苑 半新樓

名牌屋苑 半新樓

【母親節首選】落樓小巴巴小站

#好好報答 #給媽媽最好的安樂窩

-700呎 中層連露台 樓下泊車

-低水位 售$5xx萬 抵過你租樓

-抗通賬保值 最好既選擇

-送埋靚靚品味設計裝修

-元朗站物業 鄰近元朗市中心

-名牌屋苑 半新樓

罕有物業市場放盤,絕對係出一間走一間

獨家筍盤*立刻預約睇樓啦啦!

#村屋記得揾我譚生 92288722

想知更多可WHATSApp

https://wa.me/85292288722?&text=我想查詢FB220503

仲有其他筍盤 可瀏覽http://bit.ly/housebayarea

樓盤編號 :FB220503

刊登日期 : 2022年05月03日

bottom of page