top of page
全新村屋附送車位

全新村屋附送車位

【任你買 】業主含淚再減

全新現樓 即買即住

歡迎預約參觀 : 92288722

分層 層層送車位

元朗村屋尋到寶 環境舒適靜逸 實用精選

地下 中層 2樓連天台 即買即住

可配泊車位 $4XX萬起

無論 投資 自用 都係優質筍盤

交通匯聚 直達鐵路站 毗鄰食肆 巴士站 配套一應俱全

大量售盤/租盤、歡迎查詢

#村屋記得揾我 譚生 92288722

想知更多可 WHATSApp

https://wa.me/85292288722?&text=我想查詢FB221109

仲有其他筍盤 可瀏覽 http://bit.ly/housebayarea

樓盤編號:FB221109

刊登日期:2022年11月09日

圖片只供參考

bottom of page